Общи положения

Тези условия за ползване регулират правата и задълженията на потребителите, както и правата и задълженията на администраторите на уебсайта TrudovaMedicina.eu.

Условията са задължителни за всички потребители. С достъпа до сайта и неговите ресурси, Вие се съгласявате и приемате да спазвате настоящите условия. Ако не сте съгласни с някоя от тях, моля, въздържайте се от използване на сайта.

Интелектуална собственост

Съдържанието на този уебсайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения, аудио и видео файлове и софтуер, е собственост на сайта TrudovaMedicina.eu или на трети лица, които са предоставили правата за тяхното използване и са защитени от законите за авторските права и сродните им права.

Потребителите могат да използват материали от сайта единствено за лично, некомерсиално ползване, при условие, че запазват всички бележки за авторско право и други собственически уведомления в материалите.

Отговорности на потребителя

Потребителите се задължават да не използват сайта за извършване на действия, които могат да нарушат националното или международното законодателство, да не разпространяват вируси и да не предприемат действия, които могат да навредят на правата и интересите на други лица или да нарушат нормалната работа на сайта.

Ограничение на отговорността

Администраторите на сайта TrudovaMedicina.eu полагат всички усилия да осигурят точност и надеждност на информацията, публикувана на сайта.

Въпреки това, те не могат да гарантират, че всички предоставени ресурси са без грешки, надеждни или подходящи за определени цели. Сайтът не носи отговорност за никакви вреди, пряко или косвено причинени от използването на информацията достъпна на уебсайта.

Промени в условията

Управителите на TrudovaMedicina.eu имат правото да променят настоящите условия по всяко време без предварително уведомление. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

Потребителите са задължени редовно да проверяват условията за ползване, за да се информират за всякакви промени. Продължаването на използването на сайта след въвеждането на промени в условията се счита за приемане на тези промени.

Връзки към трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост и се управляват от трети лица.

TrudovaMedicina.eu не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове, както и за щетите, които могат да възникнат от тяхното използване.

Решаване на спорове

Всички спорове, свързани с условията за ползване на сайта, ще се решават посредством диалог и преговори.

В случай, че спор не може да бъде разрешен по мирен път, страните имат право да се обърнат към компетентните съдебни органи, съгласно българското законодателство.

Тези условия имат за цел да уредят правилата за използване на TrudovaMedicina.eu, за да осигурят защита на правата и интересите на всички страни и да спомогнат за предоставянето на качествени и надеждни услуги.