Какво представлява службата по трудова медицина

Службата по трудова медицина е специализиран орган, който се фокусира върху здравето и безопасността на работното място. Основната й задача е да предотвратява професионални заболявания и травми, като осигурява целенасочени…